تبلیغ روی جعبه های مائده را تجربه کنید

در راستای فعالیتها وبرنامه های جدید وانحصاری از سوی این غذاکده همچون ابداع بسته بندی بهداشتی ،  پذیرایی از مشتریان حضوری و…. این بار واحد تبلیغات مائده طرح اسپانسرگیری روی جعبه غذا وهمچنین جعبه های پیک موتوری را آغاز نموده است .

 

ads

با توجه به ظاهر بسیار متفاوت منحصر به فرد این بسته بندی استقبال از این طرح از سوی مشاغل مختلف قابل توجه بوده است .وجه تمایز این طرح نسبت به تبلیغات مختلف دیگر به شرح ذیل میباشد :

ارائه مستقیم به درب منازل و محل کار مشتریان .

صرفه جویی چشمگیر در هزینه نسبت به انواع دیگر تبلیغات .

جلوگیری از هدر رفتن هزینه تبلیغات همچون پخش تراکت ، پیک های    تبلیغاتی و….که فقط بیرون از ساختمانها ودر پیاده روها پخش میشوند .

توجه بیشتر مشتری به تبلیغ مورد نظر به دلیل اینکه در طول صرف غذا نام مجموعه شما مقابل چشمان مشتری قرار دارد

 

از اینرو تبلیغات بر روی جعبه های این مجموعه در هر حالتی به نفع شما وبسیار موثر خواهد بود .