بیرون بر مائده

IMG_1849

 

در خصوص ارسال غذا به درب منازل و محل کار مشتریان در تلاشیم که به بیشتر از ۳۰,۰۰۰ مشترک با بهترین نو ع بسته بندی به لحاظ بهداشتی ، کیفیت و گرم نگهداشتن غذا و استفاده از حدودا ۱۰ موتور سوار حرفه ای و متعهد در حداقل زمان و با بهترین کیفیت غذای مورد نظر آنها را ارائه نمائیم .