منوی پرسنلی

  با توجه به امکانات و تجهیزات پیشرفته مربوط به سردخانه و طبخ غذا و انبار های مجزای خارج از آشپزخانه و ظرفیت پخت بیش از ۴۰۰۰ پرس در هر وعده ، و همچنین ارسال غذاهای برخی شرکت های بزرگ با خودرو مخصوص حمل غذا ( گرمکن دار ) با بهترین کیفیت ، عمده فعالیت این غذاکده در ارتباط با ارائه خدمات به ادارات ، موسسات و شرکتها می باشد .

  منوي پرسنلي شماره يک قيمت : ۱۳۰۰۰۰ ريال هزینه حمل و بسته بندی بر عهده مشتری می باشد

  نام غذا هفته اول
  جوجه کباب با برنج شنبه
  خوراک کوکو سبزی یکشنبه
  لوبیا پلو با گوشت دوشنبه
  چلو خورشت روز سه شنبه
  چلوکباب لقمه چهارشنبه
  نام غذا هفته دوم
  زرشک پلو با مرغ شنبه
  استانبولی یکشنبه
  خوراک کوکو سیب زمینی دوشنبه
  چلو خورشت روز سه شنبه
  چلوکباب لقمه چهارشنبه

  منوي پرسنلي شماره دو قيمت : ۱۳۵۰۰۰ ريال هزینه حمل و بسته بندی بر عهده مشتری می باشد

  نام غذا هفته اول
  جوجه کباب با برنج شنبه
  چلو خورشت روز یکشنبه
  چلوکباب لقمه دوشنبه
  خوراک کتلت گوشت سه شنبه
  باقالا پلو با مرغ چهارشنبه
  نام غذا هفته دوم
  چلو کباب لقمه شنبه
  خوراک کوکو سبزی یکشنبه
  لوبیا پلو با گوشت دوشنبه
  چلو خورشت روز سه شنبه
  سبزی پلو با ماهی چهارشنبه

  منوي پرسنلي شماره سه قيمت : ۱۴۰۰۰۰ ريال هزینه حمل و بسته بندی بر عهده مشتری می باشد

  نام غذا هفته اول
  جوجه کباب با برنج شنبه
  چلو خورشت روز یکشنبه
  خوراک شامی با مخلفات دوشنبه
  چلوکباب لقمه سه شنبه
  زرشک پلو با مرغ چهارشنبه
  نام غذا هفته دوم
  چلوکباب برگ شنبه
  عدس پلو یکشنبه
  شنیسل مرغ دوشنبه
  چلو خورشت روز سه شنبه
  سبزی پلو با ماهی قزل آلا چهارشنبه

  منوي پرسنلي شماره چهار قيمت : ۱۵۵۰۰۰ ريال هزینه حمل و بسته بندی بر عهده مشتری می باشد

  نام غذا هفته اول
  باقالا پلو با گوشت گوساله شنبه
  شنیسل مرغ یکشنبه
  چلو خورشت روز دوشنبه
  سبزی پلو با ماهی شیر سه شنبه
  چلوکباب لقمه چهارشنبه
  نام غذا هفته دوم
  چلوکباب برگ شنبه
  چلو خورشت روز یکشنبه
  زرشک پلو با مرغ دوشنبه
  خوراک شامی با مخلفات سه شنبه
  جوجه کباب با برنج چهارشنبه

  منوي پرسنلي شماره پنج قيمت : ۱۷۰۰۰۰ ريال هزینه حمل و بسته بندی بر عهده مشتری می باشد

  نام غذا هفته اول
  چلوکباب برگ شنبه
  چلو خورشت روز یکشنبه
  خوراک مرغ کنتاکی دوشنبه
  باقالا پلو با گوشت گوسفندی سه شنبه
  جوجه کباب با برنج چهارشنبه
  نام غذا هفته دوم
  زرشک پلو با مرغ شنبه
  چلو خورشت فسنجان با گوشت یکشنبه
  چلوکباب بختیاری دوشنبه
  چلوکباب لقمه سه شنبه
  سبزی پلو با ماهی قزل آلا چهارشنبه