منوی مجالس

غذا کده مائده آمادگی برگزاری مراسم و سمینار های حرفه ای را داشته و به پشتوانه آشپزخانه صنعتی با ظرفیت پخت بالا ، بهتیرن ظروف غذایی ، کادر مجرب و متخصص ، موفق به برپایی بهترین مراسم ها در سفارتخانه های گوناگون ، منازل سفرای محترم ، سمینار های اداری ، جشن در سالن ، باغ و ویلای مجلل و زیبا گردیده است . ضمنا کلیه خدمات جانبی برگزاری هر مراسم با شیوه ای تخصصی و حرفه ای به عهده این موسسه می باشد .

منوی یک،حداقل سفارش برای ۵۰نفر، قیمت سرویس ظروف کامل ۱۲۰,۰۰۰ریال قیمت منو ۳۵۰,۰۰۰ریال

 • باقالا پلو با گوشت بره
 • زرشک پلو با مرغ
 • جوجه کباب %۴۰
 • شیرین پلو با مرغ
 • سالاد فصل
 • ژله
 • کرم ژله
 • نوشابه

منوی دو،حداقل سفارش برای ۱۰۰نفر، قیمت سرویس ظروف کامل۱۵۰,۰۰۰ ریال قیمت منو ۴۱۰,۰۰۰ریال

 • باقالا پلو با گوشت بره
 • زرشک پلو با مرغ
 • جوجه کباب %۶۰
 • شیرین پلو با مرغ
 • خورشت انتخابی
 • ته چین مرغ
 • سالاد اندونزی
 • سالاد فصل
 • سالاد الویه
 • ژله
 • کرم ژله
 • کرم کارامل
 • نوشابه

منوی سه،حداقل سفارش برای ۱۰۰نفر، قیمت سرویس ظروف کامل ۱۸۰,۰۰۰ ریال قیمت منو ۵۷۰,۰۰۰ریال

 • باقالا پلو با گوشت بره
 • زرشک پلو با مرغ
 • آلبالو پلو با مرغ
 • شیرین پلو با مرغ
 • جوجه کباب %۷۰
 • خورشت انتخابی
 • خوراک زبان با سس قارچ
 • بیف استروگانف
 • ته چین مرغ
 • سالاد اندونزی
 • سالاد الویه
 • سالاد فصل
 • سالاد پاستا
 • سینی سبزیجات
 • ژله میوه ای
 • کرم ژله
 • کرم کارامل
 • پلمبیر
 • نوشابه

منوی چهار،حداقل سفارش برای ۱۵۰نفر، قیمت سرویس ظروف کامل ۲۲۰,۰۰۰ ریال قیمت منو ۷۵۰,۰۰۰ریال

 • باقالا پلو با گوشت بره
 • زرشک پلو با مرغ
 • آلبالو پلو با مرغ
 • شیرین پلو با مرغ
 • مرصع پلو
 • جوجه کباب %۸۰
 • کباب بختیاری
 • خورشت انتخابی
 • خوراک هندی
 • خوراک زبان با سس قارچ
 • بیف استروگانف
 • حلیم با دمجان
 • ته چین مرغ
 • سالاد اندونزی
 • سالاد الویه
 • سالاد پاستا
 • سالاد فصل
 • سینی سبزیجات
 • ژله میوه ای
 • کرم ژله
 • کرم کارامل
 • موس شکلات
 • پلمبیر
 • نوشابه
 • دوغ

منوی پنج،حداقل سفارش برای ۲۰۰ نفر، قیمت سرویس ظروف کامل ۲۵۰,۰۰۰ ریال قیمت منو ٩۰۰,۰۰۰ریال