لیست غذا

 

ردیف نام کالا قیمت به ریال
۱ زرشک پلو با مرغ ۱۶۰٫۰۰۰
۲ باقلا پلو با مرغ ۱۸۰٫۰۰۰
۳ باقلا پلو با گوشت گوسفندی ۳۲۰٫۰۰۰
۴ باقلا پلو با ماهیچه گوسفند ۳۸۰٫۰۰۰
۵ سبزی پلو با ماهی قزل آلا ۱۷۰٫۰۰۰
۶ سبزی پلو با ماهی شیر ۱۸۰٫۰۰۰
۷ سبزی پلو  با کوکو ۱۶۰٫۰۰۰
۸ لوبیا پلو با گوشت ۱۴۰٫۰۰۰
۹ عدس پلو با گوشت ۱۴۰٫۰۰۰
۱۰ استانبولی ۱۴۰٫۰۰۰
۱۱ شیرین پلو با مرغ ۱۸۰٫۰۰۰
۱۲ آلبالو پلو با مرغ ۱۹۰٫۰۰۰
۱۳ سبزی پلو با مرغ ۱۶۰٫۰۰۰
۱۴ سبزی پلو با گوشت گوسفندی ۲۴۰٫۰۰۰
۱۵ سبزی پلو با ماهی سالمون ۲۲۰٫۰۰۰
۱۶ چلو ماهی قزل ۱۶۰٫۰۰۰
۱۷ باقلا پلو با گوشت گوساله ۲۶۰٫۰۰۰
۱۸ عدس پلو با مرغ ۱۷۰٫۰۰۰
۱۹ آلبالو پلو با گوشت قلقلی ۲۲۰٫۰۰۰

 

20 رشته پلو با گوشت قلقلی ۱۷۰٫۰۰۰
۲۱ چلو کباب کوبیده ۱۵۰٫۰۰۰
۲۲ چلو کباب لقمه ۱۷۰٫۰۰۰
۲۳ جوجه کباب با برنج ۱۷۰٫۰۰۰
۲۴ چلو کباب برگ ۲۵۰٫۰۰۰
۲۵ چلو کباب سلطانی ۳۰۰٫۰۰۰
۲۶ چلو کباب لقمه مخصوص ۲۰۰٫۰۰۰
۲۷ جوجه کباب مخصوص با برنج ۲۰۰٫۰۰۰
۲۸ چلو کباب برگ مخصوص ۳۱۰٫۰۰۰
۲۹ چلو کباب بختیاری ۲۶۰٫۰۰۰
۳۰ چلو کباب مخصوص مائده ۴۰۰٫۰۰۰
۳۱ چلو کباب لقمه بوقلمون ۱۷۰٫۰۰۰
۳۲ چلو کباب شیشلیک ۳۵۰٫۰۰۰
۳۳ چلو کباب کوبیده مرغ ۱۶۰٫۰۰۰
۳۴ چلو کباب میکس (جوجه و کوبیده ) ۲۲۰٫۰۰۰
۳۵ چلو کباب لقمه سفید ۱۷۰٫۰۰۰
۳۶ چلو کباب قفقازی ۲۶۰٫۰۰۰
۳۷ چلو کباب بلغاری ۲۶۰٫۰۰۰
۳۸ سبزیجات (رژیمی) ۱۳۰٫۰۰۰
۳۹ خوراک مرغ سوخاری ۱۴۰٫۰۰۰
۴۰ خوراک مرغ کنتاکی ۱۴۰٫۰۰۰
۴۱ بیف استروگانف ۱۹۰٫۰۰۰
۴۲ خوراک زبان باسس قارچ ۱۹۰٫۰۰۰
۴۳ میرزا قاسمی ۱۴۰٫۰۰۰
۴۴ خوراک میکس (جوجه و کوبیده ) ۱۸۰٫۰۰۰

 

45 خوراک بختیاری ۲۲۰٫۰۰۰
۴۶ خوراک شیشلیک ۳۱۰٫۰۰۰
۴۷ خوراک لقمه مخصوص ۱۶۰٫۰۰۰
۴۸ خوراک برگ مخصوص ۲۷۰٫۰۰۰
۴۹ خوراک جوجه کباب مخصوص ۱۶۰٫۰۰۰
۵۰ خوراک کوبیده ۱۳۰٫۰۰۰
۵۱ خوراک لقمه ۱۴۰٫۰۰۰
۵۲ خوراک جوجه ۱۳۰٫۰۰۰
۵۳ خوراک برگ ۲۱۰٫۰۰۰
۵۴ خوراک مرغ ۱۲۰٫۰۰۰
۵۵ ته چین مرغ ۱۶۰٫۰۰۰
۵۶ ته چین گوشت ۱۶۰٫۰۰۰
۵۷ خوراک ماهی قزل آلا ۱۵۰٫۰۰۰
۵۸ خوراک ماهی شیر ۱۶۰٫۰۰۰
۵۹ خوراک ماهی سالمون  ۲۰۰٫۰۰۰
۶۰ خوراک شامی با مخلفات ۱۳۰٫۰۰۰
۶۱ خوراک ماهیچه ۳۱۰٫۰۰۰
۶۲ خوراک گوشت گوسفندی ۲۸۰٫۰۰۰
۶۳ شنیسل مرغ ۱۸۰٫۰۰۰
۶۴ شنیسل گوشت ۱۸۰٫۰۰۰
۶۵ خوراک کتلت گوشت ۱۳۰٫۰۰۰
۶۶ شنیسل ماهی ۱۵۰٫۰۰۰
۶۷ خوراک کوکو سبزی ۱۳۰٫۰۰۰
۶۸ خوراک کوبیده مرغ ۱۲۰٫۰۰۰
۶۹ خوراک کوکو سیب زمینی ۱۳۰٫۰۰۰
۷۰ خوراک راگو ۱۵۰٫۰۰۰

 

71 خوراگ همبرگر ۱۳۰٫۰۰۰
۷۲ خوراک جوجه چینی ۱۵۰٫۰۰۰
۷۳ خوراک ژیگو ۱۸۰٫۰۰۰
۷۴ ماکارانی ۱۴۰٫۰۰۰
۷۵ آبگوشت ۱۵۰٫۰۰۰
۷۶ استیک با سس قارچ ۲۳۰٫۰۰۰
۷۷ خوراک میگو ۲۵۰٫۰۰۰
۷۸ خوراک گوشت گوساله ۱۶۰٫۰۰۰
۷۹ کوفته ریزه ۱۰۰٫۰۰۰
۸۰ خوراک ژامبون گوشت ۱۰۰٫۰۰۰
۸۱ خوراک دلمه ۱۵۰٫۰۰۰
۸۲ کوفته تبریزی ۱۴۰٫۰۰۰
۸۳ خوراک هندی ۱۳۰٫۰۰۰
۸۴ سوسیس بندری ۱۳۰٫۰۰۰
۸۵ چلو خورشت قورمه سبزی ۱۳۰٫۰۰۰
۸۶ چلو خورشت کرفس ۱۳۰٫۰۰۰
۸۷ چلو خورشت قیمه سیب زمینی ۱۳۰٫۰۰۰
۸۸ چلو خورشت قیمه بادمجان ۱۴۰٫۰۰۰
۸۹ چلو خورشت مسمی بادمجان ۱۴۰٫۰۰۰
۹۰ چلو خورشت فسنجان با مرغ ۱۶۰٫۰۰۰
۹۱ چلو خورشت فسنجان با گوشت ۱۷۰٫۰۰۰
۹۲ چلو خورشت مسمی کدو ۱۴۰٫۰۰۰
۹۳ چلو خورشت بامیه ۱۵۰٫۰۰۰
۹۴ چلو خورشت کاری ۱۲۰٫۰۰۰
۹۵ سوپ جو ۵۰٫۰۰۰
۹۶ سوپ قارچ ۵۰٫۰۰۰

 

97 پیتزا مخصوص ۱۸۰٫۰۰۰
۹۸ پیتزا مخلوط ۲۰۰٫۰۰۰
۹۹ پیتزا ژامبون مرغ ۱۷۰٫۰۰۰
۱۰۰ پیتزا سبزیجات ۱۷۰٫۰۰۰
۱۰۱ پیتزا گوشت ۱۸۰٫۰۰۰
۱۰۲ پیتزا پپرونی ۱۷۰٫۰۰۰
۱۰۳ پیتزا سوسیس ۱۷۰٫۰۰۰
۱۰۴ پیتزا پنیر ۱۶۰٫۰۰۰
۱۰۵ پیتزا قارچ و گوشت ۱۸۰٫۰۰۰
۱۰۶ پیتزا قارچ ۱۷۰٫۰۰۰
۱۰۷ پیتزا ویژه مائده ۲۶۰٫۰۰۰
۱۰۸ پیتزا مرغ و قارچ ۱۸۰٫۰۰۰
۱۰۹ پیتزا مارگاریتا ۱۷۰٫۰۰۰
۱۱۰ پیتزا دریایی ۲۴۰٫۰۰۰
۱۱۱ پیتزا کالزونه ۱۷۰٫۰۰۰
۱۱۲ پیتزا مکزیکی ۱۹۰٫۰۰۰
۱۱۳ پیتزا مخصوص خانواده ۳۹۰٫۰۰۰
۱۱۴ پیتزا مخلوط خانواده ۴۲۰٫۰۰۰
۱۱۵ پیتزا ژامبون مرغ خانواده ۳۸۰٫۰۰۰
۱۱۶ پیتزا سبزیجات خانواده ۳۸۰٫۰۰۰
۱۱۷ پیتزا گوشت خانواده ۳۸۰٫۰۰۰
۱۱۸ پیتزا پپرونی خانواده ۳۷۰٫۰۰۰
۱۱۹ پیتزا سوسیس خانواده ۳۷۰٫۰۰۰
۱۲۰ پیتزا پنیر خانواده ۳۴۰٫۰۰۰
۱۲۱ پیتزا قارچ و گوشت خانواده ۳۸۰٫۰۰۰

 

122 پیتزا قارچ خانواده ۳۶۰٫۰۰۰
۱۲۳ پیتزا مرغ و قارچ خانواده ۳۸۰٫۰۰۰
۱۲۴ پیتزا مارگاریتا  خانواده ۳۶۰٫۰۰۰
۱۲۵ پیتزا کالزونه خانواده ۳۶۰٫۰۰۰
۱۲۶ پیتزا مکزیکی خانواده ۳۹۰٫۰۰۰
۱۲۷ پیتزا دریایی خانواده ۵۰۰٫۰۰۰

هزینه حمل، سرآشپز و ظروف یکبارمصرف به عهده مشتری می باشد.