لیست غذا

 

ردیف نام کالا قیمت به ریال
۱ زرشک پلو با مرغ ۱۴۰٫۰۰۰
۲ باقلا پلو با مرغ ۱۶۰٫۰۰۰
۳ باقلا پلو با گوشت گوسفندی ۳۰۰٫۰۰۰
۴ باقلا پلو با ماهیچه گوسفند ۳۶۰٫۰۰۰
۵ سبزی پلو با ماهی قزل آلا ۱۶۰٫۰۰۰
۶ سبزی پلو با ماهی شیر ۱۷۰٫۰۰۰
۷ سبزی پلو  با کوکو ۱۴۰٫۰۰۰
۸ لوبیا پلو با گوشت ۱۳۰٫۰۰۰
۹ عدس پلو با گوشت ۱۳۰٫۰۰۰
۱۰ استانبولی ۱۳۰٫۰۰۰
۱۱ شیرین پلو با مرغ ۱۶۰٫۰۰۰
۱۲ آلبالو پلو با مرغ ۱۷۰٫۰۰۰
۱۳ سبزی پلو با مرغ ۱۴۰٫۰۰۰
۱۴ سبزی پلو با گوشت گوسفندی ۲۴۰٫۰۰۰
۱۵ سبزی پلو با ماهی حلوا ۱۸۰٫۰۰۰
۱۶ چلو ماهی قزل ۱۵۰٫۰۰۰
۱۷ باقلا پلو با گوشت گوساله ۲۴۰٫۰۰۰
۱۸ عدس پلو با مرغ ۱۲۰٫۰۰۰
۱۹ آلبالو پلو با گوشت ۱۹۰٫۰۰۰

 

20 رشته پلو با گوشت ۱۳۰٫۰۰۰
۲۱ چلو کباب کوبیده ۱۴۰٫۰۰۰
۲۲ چلو کباب لقمه ۱۶۰٫۰۰۰
۲۳ جوجه کباب با برنج ۱۵۰٫۰۰۰
۲۴ چلو کباب برگ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۵ چلو کباب سلطانی ۲۴۰٫۰۰۰
۲۶ چلو کباب لقمه مخصوص ۱۸۰٫۰۰۰
۲۷ جوجه کباب مخصوص با برنج ۱۷۰٫۰۰۰
۲۸ چلو کباب برگ مخصوص ۲۵۰٫۰۰۰
۲۹ چلو کباب بختیاری ۲۲۰٫۰۰۰
۳۰ چلو کباب مخصوص مائده ۳۴۰٫۰۰۰
۳۱ چلو کباب لقمه بوقلمون ۱۴۰٫۰۰۰
۳۲ چلو کباب شیشلیک ۳۲۰٫۰۰۰
۳۳ چلو کباب کوبیده مرغ ۱۴۰٫۰۰۰
۳۴ چلو کباب میکس ۱۴۰٫۰۰۰
۳۵ چلو کباب لقمه سفید ۱۴۰٫۰۰۰
۳۶ چلو کباب قفقازی ۲۴۰٫۰۰۰
۳۷ چلو کباب بلغاری ۲۴۰٫۰۰۰
۳۸ سبزیجات (رژیمی) ۱۲۰٫۰۰۰
۳۹ خوراک مرغ سوخاری ۱۲۰٫۰۰۰
۴۰ خوراک مرغ کنتاکی ۱۴۰٫۰۰۰
۴۱ بیف استروگانف ۱۹۰٫۰۰۰
۴۲ خوراک زبان باسس قارچ ۱۹۰٫۰۰۰
۴۳ میرزا قاسمی ۱۳۰٫۰۰۰
۴۴ خوراک میکس ۱۱۰٫۰۰۰

 

45 خوراک بختیاری ۲۰۰٫۰۰۰
۴۶ خوراک شیشلیک ۲۹۰٫۰۰۰
۴۷ خوراک لقمه مخصوص ۱۶۰٫۰۰۰
۴۸ خوراک برگ مخصوص ۲۳۰٫۰۰۰
۴۹ خوراک جوجه کباب مخصوص ۱۵۰٫۰۰۰
۵۰ خوراک کوبیده ۱۲۰٫۰۰۰
۵۱ خوراک لقمه ۱۳۰٫۰۰۰
۵۲ خوراک جوجه ۱۳۰٫۰۰۰
۵۳ خوراک برگ ۱۸۰٫۰۰۰
۵۴ خوراک مرغ ۱۱۰٫۰۰۰
۵۵ ته چین مرغ ۱۴۰٫۰۰۰
۵۶ ته چین گوشت ۱۳۰٫۰۰۰
۵۷ خوراک ماهی قزل آلا ۱۴۰٫۰۰۰
۵۸ خوراک ماهی شیر ۱۵۰٫۰۰۰
۵۹ خوراک ماهی حلوا با مخلفات ۱۶۰٫۰۰۰
۶۰ خوراک شامی با مخلفات ۱۲۰٫۰۰۰
۶۱ خوراک ماهیچه ۲۹۰٫۰۰۰
۶۲ خوراک گوشت گوسفندی ۲۶۰٫۰۰۰
۶۳ شنیسل مرغ ۱۵۰٫۰۰۰
۶۴ شنیسل گوشت ۱۳۰٫۰۰۰
۶۵ خوراک کتلت گوشت ۱۲۰٫۰۰۰
۶۶ شنیسل ماهی ۱۵۰٫۰۰۰
۶۷ خوراک کوکو سبزی ۱۲۰٫۰۰۰
۶۸ خوراک کوبیده مرغ ۱۱۰٫۰۰۰
۶۹ خوراک کوکو سیب زمینی ۱۲۰٫۰۰۰
۷۰ خوراک راگو ۱۴۰٫۰۰۰

 

71 خوراگ همبرگر ۱۰۰٫۰۰۰
۷۲ خوراک جوجه چینی ۱۵۰٫۰۰۰
۷۳ خوراک ژیگو ۱۸۰٫۰۰۰
۷۴ ماکارانی ۱۲۰٫۰۰۰
۷۵ آبگوشت ۱۵۰٫۰۰۰
۷۶ استیک با سس قارچ ۲۳۰٫۰۰۰
۷۷ خوراک میگو ۲۵۰٫۰۰۰
۷۸ خوراک گوشت گوساله ۱۶۰٫۰۰۰
۷۹ کوفته ریزه ۱۰۰٫۰۰۰
۸۰ خوراک ژامبون گوشت ۱۰۰٫۰۰۰
۸۱ خوراک دلمه ۱۵۰٫۰۰۰
۸۲ کوفته تبریزی ۱۳۰٫۰۰۰
۸۳ خوراک هندی ۱۱۰٫۰۰۰
۸۴ سوسیس بندری ۱۲۰٫۰۰۰
۸۵ چلو خورشت قورمه سبزی ۱۲۰٫۰۰۰
۸۶ چلو خورشت کرفس ۱۲۰٫۰۰۰
۸۷ چلو خورشت قیمه سیب زمینی ۱۲۰٫۰۰۰
۸۸ چلو خورشت قیمه بادمجان ۱۳۰٫۰۰۰
۸۹ چلو خورشت مسمی بادمجان ۱۳۰٫۰۰۰
۹۰ چلو خورشت فسنجان با مرغ ۱۵۰٫۰۰۰
۹۱ چلو خورشت فسنجان با گوشت ۱۶۰٫۰۰۰
۹۲ چلو خورشت مسمی کدو ۱۳۰٫۰۰۰
۹۳ چلو خورشت بامیه ۱۵۰٫۰۰۰
۹۴ چلو خورشت کاری ۱۲۰٫۰۰۰
۹۵ سوپ جو ۵۰٫۰۰۰
۹۶ سوپ قارچ ۵۰٫۰۰۰

 

97 پیتزا مخصوص ۱۷۰٫۰۰۰
۹۸ پیتزا مخلوط ۱۹۰٫۰۰۰
۹۹ پیتزا ژامبون مرغ ۱۶۰٫۰۰۰
۱۰۰ پیتزا سبزیجات ۱۶۰٫۰۰۰
۱۰۱ پیتزا گوشت ۱۷۰٫۰۰۰
۱۰۲ پیتزا پپرونی ۱۶۰٫۰۰۰
۱۰۳ پیتزا سوسیس ۱۶۰٫۰۰۰
۱۰۴ پیتزا پنیر ۱۵۰٫۰۰۰
۱۰۵ پیتزا قارچ و گوشت ۱۷۰٫۰۰۰
۱۰۶ پیتزا قارچ ۱۶۰٫۰۰۰
۱۰۷ پیتزا ویژه مائده ۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۸ پیتزا مرغ و قارچ ۱۷۰٫۰۰۰
۱۰۹ پیتزا مارگاریتا ۱۶۰٫۰۰۰
۱۱۰ پیتزا دریایی ۲۳۰٫۰۰۰
۱۱۱ پیتزا کالزونه ۱۶۰٫۰۰۰
۱۱۲ پیتزا مکزیکی ۱۸۰٫۰۰۰
۱۱۳ پیتزا مخصوص خانواده ۳۷۰٫۰۰۰
۱۱۴ پیتزا مخلوط خانواده ۴۰۰٫۰۰۰
۱۱۵ پیتزا ژامبون مرغ خانواده ۳۶۰٫۰۰۰
۱۱۶ پیتزا سبزیجات خانواده ۳۶۰٫۰۰۰
۱۱۷ پیتزا گوشت خانواده ۳۶۰٫۰۰۰
۱۱۸ پیتزا پپرونی خانواده ۳۵۰٫۰۰۰
۱۱۹ پیتزا سوسیس خانواده ۳۵۰٫۰۰۰
۱۲۰ پیتزا پنیر خانواده ۳۲۰٫۰۰۰
۱۲۱ پیتزا قارچ و گوشت خانواده ۳۶۰٫۰۰۰

 

122 پیتزا قارچ خانواده ۳۴۰٫۰۰۰
۱۲۳ پیتزا مرغ و قارچ خانواده ۳۶۰٫۰۰۰
۱۲۴ پیتزا مارگاریتا  خانواده ۳۴۰٫۰۰۰
۱۲۵ پیتزا کالزونه خانواده ۳۴۰٫۰۰۰
۱۲۶ پیتزا مکزیکی خانواده ۳۷۰٫۰۰۰
۱۲۷ پیتزا دریایی خانواده ۴۷۰٫۰۰۰

هزینه حمل، سرآشپز و ظروف یکبارمصرف به عهده مشتری می باشد.