لیست غذا

 

ردیف نام کالا قیمت به ریال
۱ زرشک پلو با مرغ ۱۸۰٫۰۰۰
۲ باقلا پلو با مرغ ۲۰۰٫۰۰۰
۳ باقلا پلو با گوشت گوسفندی ۳۴۰٫۰۰۰
۴ باقلا پلو با ماهیچه گوسفند ۴۰۰٫۰۰۰
۵ سبزی پلو با ماهی قزل آلا ۲۰۰٫۰۰۰
۶ سبزی پلو با ماهی شیر ۲۲۰٫۰۰۰
۷ سبزی پلو  با کوکو ۱۸۰٫۰۰۰
۸ لوبیا پلو با گوشت ۱۷۰٫۰۰۰
۹ عدس پلو با گوشت ۱۶۰٫۰۰۰
۱۰ استانبولی ۱۶۰٫۰۰۰
۱۱ شیرین پلو با مرغ ۲۰۰٫۰۰۰
۱۲ آلبالو پلو با مرغ ۲۱۰٫۰۰۰
۱۳ سبزی پلو با مرغ ۱۸۰٫۰۰۰
۱۴ سبزی پلو با گوشت گوسفندی ۲۴۰٫۰۰۰
۱۵ سبزی پلو با ماهی سالمون ۲۷۰٫۰۰۰
۱۶ چلو ماهی قزل ۱۹۰٫۰۰۰
۱۷ باقلا پلو با گوشت گوساله ۳۱۰٫۰۰۰
۱۸ عدس پلو با مرغ ۱۹۰٫۰۰۰
۱۹ آلبالو پلو با گوشت قلقلی ۲۴۰٫۰۰۰

 

20 رشته پلو با گوشت قلقلی ۱۹۰٫۰۰۰
۲۱ چلو کباب کوبیده ۱۸۰٫۰۰۰
۲۲ چلو کباب لقمه ۲۰۰٫۰۰۰
۲۳ جوجه کباب با برنج ۱۹۰٫۰۰۰
۲۴ چلو کباب برگ ۲۷۰٫۰۰۰
۲۵ چلو کباب سلطانی ۳۲۰٫۰۰۰
۲۶ چلو کباب لقمه مخصوص ۲۱۰٫۰۰۰
۲۷ جوجه کباب مخصوص با برنج ۲۲۰٫۰۰۰
۲۸ چلو کباب برگ مخصوص ۳۳۰٫۰۰۰
۲۹ چلو کباب بختیاری ۲۸۰٫۰۰۰
۳۰ چلو کباب مخصوص مائده ۴۲۰٫۰۰۰
۳۱ چلو کباب لقمه بوقلمون ۲۰۰٫۰۰۰
۳۲ چلو کباب شیشلیک ۳۸۰٫۰۰۰
۳۳ چلو کباب کوبیده مرغ ۲۰۰٫۰۰۰
۳۴ چلو کباب میکس (جوجه و کوبیده ) ۲۵۰٫۰۰۰
۳۵ چلو کباب لقمه سفید ۲۰۰٫۰۰۰
۳۶ چلو کباب قفقازی ۳۰۰٫۰۰۰
۳۷ چلو کباب بلغاری ۳۰۰٫۰۰۰
۳۸ سبزیجات (رژیمی) ۱۴۰٫۰۰۰
۳۹ خوراک مرغ سوخاری ۱۶۰٫۰۰۰
۴۰ خوراک مرغ کنتاکی ۱۶۰٫۰۰۰
۴۱ بیف استروگانف ۲۴۰٫۰۰۰
۴۲ خوراک زبان باسس قارچ ۲۴۰٫۰۰۰
۴۳ میرزا قاسمی ۱۶۰٫۰۰۰
۴۴ خوراک میکس (جوجه و کوبیده ) ۱۸۰٫۰۰۰

 

45 خوراک بختیاری ۲۴۰٫۰۰۰
۴۶ خوراک شیشلیک ۳۴۰٫۰۰۰
۴۷ خوراک لقمه مخصوص ۱۹۰٫۰۰۰
۴۸ خوراک برگ مخصوص ۲۹۰٫۰۰۰
۴۹ خوراک جوجه کباب مخصوص ۱۸۰٫۰۰۰
۵۰ خوراک کوبیده ۱۵۰٫۰۰۰
۵۱ خوراک لقمه ۱۶۰٫۰۰۰
۵۲ خوراک جوجه ۱۵۰٫۰۰۰
۵۳ خوراک برگ ۲۳۰٫۰۰۰
۵۴ خوراک مرغ ۱۴۰٫۰۰۰
۵۵ ته چین مرغ ۱۷۰٫۰۰۰
۵۶ ته چین گوشت ۱۷۰٫۰۰۰
۵۷ خوراک ماهی قزل آلا ۱۷۰٫۰۰۰
۵۸ خوراک ماهی شیر ۱۸۰٫۰۰۰
۵۹ خوراک ماهی سالمون  ۲۴۰٫۰۰۰
۶۰ خوراک شامی با مخلفات ۱۵۰٫۰۰۰
۶۱ خوراک ماهیچه ۳۳۰٫۰۰۰
۶۲ خوراک گوشت گوسفندی ۳۰۰٫۰۰۰
۶۳ شنیسل مرغ ۲۰۰٫۰۰۰
۶۴ شنیسل گوشت ۲۰۰٫۰۰۰
۶۵ خوراک کتلت گوشت ۱۵۰٫۰۰۰
۶۶ شنیسل ماهی ۲۲۰٫۰۰۰
۶۷ خوراک کوکو سبزی ۱۵۰٫۰۰۰
۶۸ خوراک کوبیده مرغ ۱۳۰٫۰۰۰
۶۹ خوراک کوکو سیب زمینی ۱۵۰٫۰۰۰
۷۰ خوراک راگو ۱۶۰٫۰۰۰

 

71 خوراگ همبرگر ۱۵۰٫۰۰۰
۷۲ خوراک جوجه چینی ۲۰۰٫۰۰۰
۷۳ خوراک ژیگو ۱۸۰٫۰۰۰
۷۴ ماکارانی ۱۵۰٫۰۰۰
۷۵ آبگوشت ۱۷۰٫۰۰۰
۷۶ استیک با سس قارچ ۳۶۰٫۰۰۰
۷۷ خوراک میگو ۲۷۰٫۰۰۰
۷۸ خوراک گوشت گوساله ۱۷۰٫۰۰۰
۷۹ کوفته ریزه ۱۰۰٫۰۰۰
۸۰ خوراک ژامبون گوشت ۱۵۰٫۰۰۰
۸۱ خوراک دلمه ۱۷۰٫۰۰۰
۸۲ کوفته تبریزی ۱۶۰٫۰۰۰
۸۳ خوراک هندی ۱۶۰٫۰۰۰
۸۴ سوسیس بندری ۱۸۰٫۰۰۰
۸۵ چلو خورشت قورمه سبزی ۱۵۰٫۰۰۰
۸۶ چلو خورشت کرفس ۱۵۰٫۰۰۰
۸۷ چلو خورشت قیمه سیب زمینی ۱۵۰٫۰۰۰
۸۸ چلو خورشت قیمه بادمجان ۱۶۰٫۰۰۰
۸۹ چلو خورشت مسمی بادمجان ۱۶۰٫۰۰۰
۹۰ چلو خورشت فسنجان با مرغ ۲۰۰٫۰۰۰
۹۱ چلو خورشت فسنجان با گوشت ۲۱۰٫۰۰۰
۹۲ چلو خورشت مسمی کدو ۱۵۰٫۰۰۰
۹۳ چلو خورشت بامیه ۱۵۰٫۰۰۰
۹۴ چلو خورشت کاری ۱۲۰٫۰۰۰
۹۵ سوپ جو ۵۰٫۰۰۰
۹۶ سوپ قارچ ۵۰٫۰۰۰

 

97 پیتزا مخصوص ۲۰۰٫۰۰۰
۹۸ پیتزا مخلوط ۲۲۰٫۰۰۰
۹۹ پیتزا ژامبون مرغ ۱۹۰٫۰۰۰
۱۰۰ پیتزا سبزیجات ۱۹۰٫۰۰۰
۱۰۱ پیتزا گوشت ۲۰۰٫۰۰۰
۱۰۲ پیتزا پپرونی ۲۱۰٫۰۰۰
۱۰۳ پیتزا سوسیس ۲۰۰٫۰۰۰
۱۰۴ پیتزا پنیر ۱۹۰٫۰۰۰
۱۰۵ پیتزا قارچ و گوشت ۲۰۰٫۰۰۰
۱۰۶ پیتزا قارچ ۱۹۰٫۰۰۰
۱۰۷ پیتزا ویژه مائده ۲۸۰٫۰۰۰
۱۰۸ پیتزا مرغ و قارچ ۲۰۰٫۰۰۰
۱۰۹ پیتزا مارگاریتا ۱۹۰٫۰۰۰
۱۱۰ پیتزا دریایی ۲۶۰٫۰۰۰
۱۱۱ پیتزا کالزونه ۱۹۰٫۰۰۰
۱۱۲ پیتزا مکزیکی ۲۱۰٫۰۰۰
۱۱۳ پیتزا مخصوص خانواده ۴۲۰٫۰۰۰
۱۱۴ پیتزا مخلوط خانواده ۴۵۰٫۰۰۰
۱۱۵ پیتزا ژامبون مرغ خانواده ۴۱۰٫۰۰۰
۱۱۶ پیتزا سبزیجات خانواده ۴۱۰٫۰۰۰
۱۱۷ پیتزا گوشت خانواده ۴۱۰٫۰۰۰
۱۱۸ پیتزا پپرونی خانواده ۴۱۰٫۰۰۰
۱۱۹ پیتزا سوسیس خانواده ۴۱۰٫۰۰۰
۱۲۰ پیتزا پنیر خانواده ۳۷۰٫۰۰۰
۱۲۱ پیتزا قارچ و گوشت خانواده ۴۱۰٫۰۰۰

 

122 پیتزا قارچ خانواده ۳۹۰٫۰۰۰
۱۲۳ پیتزا مرغ و قارچ خانواده ۴۱۰٫۰۰۰
۱۲۴ پیتزا مارگاریتا  خانواده ۳۹۰٫۰۰۰
۱۲۵ پیتزا کالزونه خانواده ۳۹۰٫۰۰۰
۱۲۶ پیتزا مکزیکی خانواده ۴۲۰٫۰۰۰
۱۲۷ پیتزا دریایی خانواده ۵۳۰٫۰۰۰

هزینه حمل، سرآشپز و ظروف یکبارمصرف به عهده مشتری می باشد.